Skive College logo Værktøjslære
formværktøj og snit & stans
VM-kompendium

Teknisk komp.

Måleteknik
Kalibrering af skydelære
Kalibrering af micrometerskrue
Kvalitetsopfattelse
Overfladeruhed
Tolerancer
Geometriske tolerancer
Tolerancetabel

Værktøjslære

Kalibrering af skydelære

Åbn siden som PDF
Åbn siden med Word

 

Skema til kalibrering af skydelære

For at være sikker på at man får efterset og justeret sit måleværktøj ens hver gang bør man benytte et kalibreringsskema og følge punkterne slavisk ned igennem.

Kalibrering af skydelære skal være i overensstemmelse med DS 2012 (1991) og DIN 862

Kalibreringskort skydelære Navn på måleoperatør
Kalibrering Skydelære id-nummer
kontrol dato
Stamdata for skydelære
Leverandør: Fabrikat: Anskaffelsespris:
Kalibreringsinterval: Certifikat Nr.: Dato:
Tolerance for skydelære
Målelængde
i mm:
Kontrolmål
i mm:
Tilladt
afvigelse i
visning µm: hvis nonius = 0,1 & 0,05
Tilladt
afvigelse i
visning µm:
hvis skala = 0,02
Kan skydelæren
nulstilles et
vilkårligt sted?
Fejlgrænse:
0
100
200
300
0 - 12,9 - 22,8 - 41,4
55,1 - 67,6 - 75
90,3 - 107,7
120,2 - 142,5 - 150
50
60
70
80
20
30
Anvendes skydelæren
til differensmåling?
ja
nej
Udv. måling:
Indv. måling:
Dybdemåling:
Målediagram for afvigelse
Udvendig måling: Indvendig måling: Dybde måling:

 

Til top