Skive College logo Værktøjslære
formværktøj og snit & stans
VM-kompendium

Form Plast

Indledning
2-komponent
3-komponent
4-komponent
Interval-støbning
Sandwich-sprøjtestøbning
Kombineret støbning
Tilbehør
Form/stans

Værktøjslære

Sprøjtestøbning med 2 materialer

Sprøjtestøbning med to materialer
Sprøjteenhedens placeringsmuligheder
2 farve animation

 

Sprøjtestøbning med flere materialer

Ved sprøjtestøbning med flere materialer fremstilles emner, hvor de enkelte komponenter er klart afgrænsede fra hinanden. Alle komponenter på de opståede sprøjtedele er synlige på overfladen og præger derfor emnets funktion og udseende. F.eks. kan nævnes alle typer tastaturer og kontakter med tekstområder eller håndtag med bløde områder, som gør håndtaget mere behageligt at arbejde med.

Råemnerne er modstandsdygtige over for ydre påvirkninger og udmærker sig ved god vedhæftning ved rette materialekombinationer. Den opnåede vedhæftning i grænseområdet kan opnås via kemisk forbindelse eller mekanisk forankring. Ved kemisk forenelige materialer dannes en fast molekyleforbindelse oftest ved påsmeltning eller svejsning. I tvivlstilfælde skal der udføres materialeforsøg, før man beslutter sig for en bestemt kombination. Mekaniske forbindelser rækker fra sammenhægtede glasfibre på overfladen til ægte forbindelseselementer som huller og underskæringer.

 

Sprøjtestøbning med to materialer

Et automatisk tokomponent - sprøjtestøbeværktøj indeholder to stationer, hvori emnet først forsprøjtes og siden færdigsprøjtes. Første procestrin procestrin fremstilles et råemne i første tilstand (kavitet), som herefter færdigsprøjtes i arbejdeposition nr. 2. Til dette formål åbnes værktøjet, og et positionsskif udføres via en drejebevægelse på 180°. Efter lukning af værktøjet befinder råemner sig i position 2 for færdigsprøjtning med komponent nr. 2.

Parallelt med dette andet arbejdstrin produceres næste råemne allerede i første formhulrum. Ved næste åbning af værktøjet drejes formhulrummene tilbage via en skiftende drejebevægelse. Herved afformes det færdige emne fra den anden tilstand (kavitet), mens der i den første klargøres til et nyt råemne.

 

Sprøjteenhedens placeringsmuligheder

 

2 farve animation

Klik på videoen for at starte og stoppe den