Skive College logo Værktøjslære
formværktøj og snit & stans
VM-kompendium

Form Plast

Indledning
2-komponent
3-komponent
4-komponent
Interval-støbning
Sandwich-sprøjtestøbning
Kombineret støbning
Tilbehør
Form/stans

Værktøjslære

Tilbehør

Som det er blevet beskrevet omplaceres råemnerne ved flerkomponent-sprøjtestøbning ved hjælp af en drejebevægelse. Alle processer ved sprøjtning flere gange, transport af råemnerne, udstødning af færdige emner og afformning af indløb, forløber automatisk i maskincyklen. Her er værktøjet af stor betydning, idet det indeholder det samlede procesforløb. Afhængig af emnets proportioner skelner man mellem to to konstruktionssystemer for drejebevægelsen:
  • Drejning af den samlede værktøjshalvdel.
  • Drejning af en plade eller en indsats på den bevægelige værktøjshalvdel.
Drejebevægelserne kan være skiftende (to-stationsværktøjer) eller kontinuerlige (tre-stations-teknik). Eftersom det er både dyrt og vanskeligt at indbygge et passende drev i værktøjet, er der udviklet drejeenheder, som er fastmonterede på det bevægelige maskinopspændingsplan, og som kan anvendes universielt til forskellige værktøjer.

Disse enheder kan anvendes generelt i forbindelse med begge konstruktionsprincipper.

Illustrationen viser som eksempel en drejeenhed til 180° skiftende svingning af den bevægelige værktøjshalvdel. Den består af en drejelig indvendig plade og en fast bagplade, som er boltet til maskinens opspændingsplan. En ydre ring på bagpladen holder på den ydre diameter af den indvendige drejeplad, således at den ikke kan slippe ud fortil. Enheden drives via en hydraulisk motor. Drejeenheden, som drejer 180°, har faste anslag ved begge slutpositioner. Drejeenheder, der drejer 120° kan også dreje 180°.