Skive College logo Værktøjslære
formværktøj og snit & stans
VM-kompendium

Form Plast

Indledning
2-komponent
3-komponent
4-komponent
Interval-støbning
Sandwich-sprøjtestøbning
Kombineret støbning
Tilbehør
Form/stans

Værktøjslære

Interval-sprøjtestøbning

Interval-sprøjtestøbning
Indsprøjtningskombinationer og teknik
Maskinopbygning
Interval animation

 

Indsprøjtningskombinationer og teknik

Ved interval-sprøjtestøbning tilføres to materiale-komponenterne skiftevis i formhulrummene (kaviteterne.) De to komponenter sammenføres uden for værktøjet i en speciel intervaldyse, som er anbragt foran indløbssystemet. I modsætning til sprøjtestøbning med to stoffer opstår farveeffekterne ved interval-teknikken ved, at de to materialer flyder ind i hinanden. Her findes der ingen klare farveafgrænsninger, idet blandingen af de to farver er tilsigtet.

På tokomponent-sprøjtestøbemaskiner kan der ved interval-sprøjtestøbning fremstilles utallige farveeffekter i det ønskede emne, som også kan reproduceres efter behov.

Ved interval-sprøjtestøbning sammenkobles de to aggregater med hinanden via en speciel intervalenhed, hvori intervaldysen er placeret. Intervalenheden fastgøres på maskinens faste opspændingsplan og anbringes således foran værktøjet. Via denne specielle dyse sprøjtes de to masser ind i værktøjet, hvilket giver den typiske farveeffekt. Farvningen påvirkes af cyklusrækkefølge, emnefacon, indløbsposition, samt sprøjtemassens viskositet.

Indsprøjtningskombinationer og teknik

Samtidig eller skiftevis indsprøjtning, styring af intervaltakterne, samt ændring af indsprøjtningshastigheder er andre afgørende faktorer.

 

Maskinopbygning

Maskinopbygningen til henholdsvis interval- og sandwich-sprøjtestøbning kan sammenlignes med opbygningen for tokomponent-sprøjtestøbning. To af hinanden uafhængige aggregater, et i horisontal og et i vertikal stilling, sammenkobles via intervalenheden. Denne enhed fastgøres på det faste opapændingsplan. Intervalenheden forbindes med begge aggregater via tauchdyser, hvilket også anvendes til andre formål.

Værktøjet med det konventionelle indløbssystem monteres ligesom ved kompakt-sprøjtestøbning foran intervalenheden. Herved bliver det muligt at anvende almindelige sprøjtestøbeværktøjer ved central indsprøjtning og tilsvarende afstemning af dysens indtrykningsdybde i værktøjet.

 

 

Interval animation

Klik på videoen for at starte og stoppe den