Skive College logo Værktøjslære
formværktøj og snit & stans
VM-kompendium

Form Plast

Indledning
2-komponent
3-komponent
4-komponent
Interval-støbning
Sandwich-sprøjtestøbning
Kombineret støbning
Tilbehør
Form/stans

Værktøjslære

Sandwich-sprøjtestøbning

Trin-1 Indsprøjtning ag smeltemasse 1
Trin-2 Indsprøjtning af smeltemasse 2
Trin-3 Lukning af indløbsåbning
Sandwich animation

Sandwich-sprøjtestøbning, også kaldet hud-kerneproces, placeres en omsluttet kerne i et udvendigt hudkomponent. Processtyringen forløber her i henholdsvis to og tre trin. Først fyldes formhulheden (kaviteten) delvis med materialet til yderlaget, hvorefter kernekomponenterne eftersprøjtes gennem det anbragte materiales plastiske sjæl. Som afslutning kan der med det første komponent etableres en lukning i indløbsområdet. På denne måde forhindres kernematerialet i at forblive på overfladen, og samtidig renses indløbssystemet til næste skud.

 

Trin-1 Indsprøjtning af smeltemasse 1

I en sandwich-opbygning kan hudkomponenterne enten bestå af et andet kompatielt materiale end kernen eller af samme slags materiale som det, der blev modificeret.

 

Trin-2 Indsprøjtning at smeltemasse 2

Ved interval-sprøjtestøbning sammenkobles de to aggregater med hinanden via en speciel intervalenhed, hvori intervaldysen er placeret. Intervalenheden fastgøres på maskinens faste opspændingsplan og anbringes således foran værktøjet. Via denne specielle dyse sprøjtes de to masser ind i værktøjet, hvilket giver den typiske farveeffekt. Farvningen påvirkes af cyklusrækkefølge, emnefacon, indløbsposition, samt sprøjtemassens viskositet.

 

Trin-3 Lukning

På det optiske område anvendes ofte emner med en coating af høj optisk kvalitet, samt kerne af regenerat eller tekniske emner med hård kerne og en modificeret overflade, som gør emnet mere behageligt at håndtere. Ligeledes kan der via sandwich-teknikken fremstilles emner, som er præget af aktuelle modetendenser - f.eks. en farvet sjæl i en gennemsigtig coating.

 

Sandwich animation

Klik på videoen for at starte og stoppe den