Skive College logo Værktøjslære
formværktøj og snit & stans
VM-kompendium

Form Plast

Indledning
2-komponent
3-komponent
4-komponent
Interval-støbning
Sandwich-sprøjtestøbning
Kombineret støbning
Tilbehør
Form/stans

Værktøjslære

Kombinations-sprøjtestøbning

Trin-1 Skyder lukket
Trin-2 Skyder åben
Kombination animation

Ved kombinations sprøjtestøbning lukkes først formhulrom i værktøjet ved hjælp af indstillelige kerner eller indsatse. Ved fremstilling af emner som består at 2 komponenter sprøjtes den første del af elementet i første sprøjteproces, herefter åbnes det andet hulrum ved at flytte en skydeventil. Derefter sprøjtes det andet komponent mod en dørste, hvorefter det komplette element opstår og kan tages færdigt ud af værktøjet.

Kombinations sprøjtestøbning kan anvendes til to og flere komponenter, herved forøges værktøjets kompleksitet væsentligt med antallet af komponenter. Ved valg af materiale skal man - som ved alle flerkomponent-processer være opmærksom på sprøjtestøbemassernes kemiske og termiske forenelighed, samt lignende forarbejdningsbetingelser.

Trin-1 Skyder lukket

 

Trin-2 Skyder åben

Maskinteknikken er den samme som ved sprøjtestøbning med flere stoffer, hvorved alt tilbehør uden for værktøjet bortfalder, idet alle nødvendige bevægelser sker inden i værktøjet.

Man skal være opmærksom på, om den aktuelle maskine råder over et tilstrækkeligt antal frie, programmerbare kærnetræk til aktivering af skydeventilen.

Kombinationssprøjtestøbning er især fordelagtig, hvis et råemne kan fremstilles i værktøjet uden mellemåbning af maskinen og uden videretransport. Derimod er det en ulempe, at fremstillingen forløber absolut sekventielt, medens der ved fler-farve-sprøjtestøbning arbejdes parallelt. For emner, hvis udformning gør, at de kan fremstilles efter begge metoder, må der foretages en emnespecifik økonomisk vurdering for fastlæggelse af den mest fordelagtige proces.

 

Kombination animation

Klik på videoen for at starte og stoppe den