Skive College logo Værktøjslære
formværktøj og snit & stans
VM-kompendium

Form Plast

Indledning
2-komponent
3-komponent
4-komponent
Interval-støbning
Sandwich-sprøjtestøbning
Kombineret støbning
Tilbehør
Form/stans

Værktøjslære

Sprøjtestøbning med 3 materialer

Sprøjtestøbning med 3 materialer
Sprøjteenhedens placeringsmuligheder
3 farve animation

 

Forløbet med sprøjtestøbning med 3 materialer foregår på samme måde som ved sprøjtestøbning med 2 materialer. Idet der er tilføjet et nyt komponent, skelnes mellem to stations-teknik og tre stations-teknik. I førstnævnte tilfælde fremstilles råemnet ved samtidig indsprøjtning af to komponenter på første station, og efter en 180° drejning af positionen sprøjtes uden på råemnet til færdigemne i station 2.

Ved en tre-stations-fabrikation går råemnet derimod fra første station til yderligere stationer, hvor det endelige emne opbygges ved at få tilført nye komponenter. Der udføres ensrettede drejebevægelser på 120° mellem de enkelte stationer.

Det er ikke altid muligt eller hensigtsmæssigt at dreje hele den bevægelige værktøjshalvdel. Det er ofte tilstrækkeligt kun at dreje en plade eller en indsats og lade den bevægelige værktøjshalvdel som sådan stå fast. Pladen eller indsatsen løftes, drejes og sænkes igen ned ved hjælp af en aksel, som er forbundet med den hydrauliske udstøder. Hvis denne løfte-/sænkebevægelse ikke kan udnyttes til udstødning af emnet, er det desuden nødvendigt med et ekstra udstødningsslag. Til dette formål skal maskinen være udstyret med et ekstra, frit programmerbar kernetræk.

 

 

Sprøjteenhedens placeringsmuligheder

 

 

3 farve animation

Klik på videoen for at starte og stoppe den