Skive College logo Værktøjslære
formværktøj og snit & stans
VM-kompendium

Teknologifag

Opgave
Værktøjslager
Programnummer
Referencepunkt
Grafik
Værktøjeopkald
Ilgang
Lineær bevægelse
Bue bevægelse
Radius kompensering
Afslutning
Program

Værktøjslære

Programnummer

 

Anvendelse af programnummer

Valg af programmer ( det skal være tal op til 8 cifre ) det kan være tegningsnummer - dato og årstal eller lignende. Noget man kan genkende ved senere brug.

Programmet indledes med at skrive %PM"nummer"

% er en kode til maskinen

PM betyder det er et hovedprogram

"nummer" er for eksempel dato, årstal og opgavenr.

Næste linie i programmet skal starte med N"nummer" hvor "nummer" skal være det samme som første linie.

%PM"nummer" anvendes i maskinen som lagernummer.

N"nummer bruges som programnummer.

Det er vigtigt at man følger det, især når man overfører programmer fra en computer til maskinen.

 

Se programmet