Skive College logo Værktøjslære
formværktøj og snit & stans
VM-kompendium

Teknologifag

Opgave
Værktøjslager
Programnummer
Referencepunkt
Grafik
Værktøjeopkald
Ilgang
Lineær bevægelse
Bue bevægelse
Radius kompensering
Afslutning
Program

Værktøjslære

Bue bevægelse

 

Værktøjet bevæges i en bue. Tilspændingen er den sidst programmerede

Bue bevægelse G2, værktøjet bevæges i en bue med uret. Tilspændingen er den sidst programmerede.

Bue bevægelse G3, værktøjet bevæges i en bue mod uret. Tilspændingen er den sidst programmerede.

Cirkelbevægelsen kan foregå i alle 3 planer, som vælges med koderne G17, G18 eller G19. G17 er normalt aktiv.

 

For buer under 180°.

Bue bevægelser der ikke er større en 180° kan programmeres med - buens slutpunkt (begge koordinater) - og størrelse på radius.
Den kan også programmeres som buer over 180°.

Programmering
G2 X_ Y_ R_ F_

G3 X_ Y_ R_ F_

X, Y er slutpunktets koordinat.
R angiver radius stærrelse.
F er tilspændingen.

For buer over 180°.

Bue bevægelser der er større en 180° skal programmeres med - buens slutpunkt (begge koordinater) - og placering af buens centrum.

Programmering
G2 X_ Y_ I_ J_ F_

G3 X_ Y_ I_ J_ F_

X, Y er slutpunktets koordinat.
I, J, K angiver afstanden fra emnets nulpunkt.
F er tilspændingen.