Skive College logo Værktøjslære
formværktøj og snit & stans
VM-kompendium

Teknologifag

Opgave
Værktøjslager
Programnummer
Referencepunkt
Grafik
Værktøjeopkald
Ilgang
Lineær bevægelse
Bue bevægelse
Radius kompensering
Afslutning
Program

Værktøjslære

Afslutning

 

Programmet skal altid slutte med at aflevere værktøjet. Herefter kommer koden for programslutning

Programmering
T0 M6
M30

T0 M6 aflever værktøj
Afslut program