Skive College logo Værktøjslære
formværktøj og snit & stans
VM-kompendium

Teknologifag

Opgave
Værktøjslager
Programnummer
Referencepunkt
Grafik
Værktøjeopkald
Ilgang
Lineær bevægelse
Bue bevægelse
Radius kompensering
Afslutning
Program

Værktøjslære

Grafik

 

Såfremt man ønsker en grafisk simulering er det en fordel at definere et grafisk vindue og en råklods

 

Grafikvinduedefinition G98

Grafik vinduet bevirker at det udsnit af arbejdsrummet som fastlægges bliver vist på skærmen. Grafik vinduet bliver defineret ved hjælp af to diagonalt liggende hjørnepunkter.

Det første hjørnepunkt (V1) bliver bestemt fra emne nulpunktet i absolut koordinater ( X Y Z ), det andet er det diagonalt liggende hjørnepunkt (V2) som indgives i inkrementelle koordinater ( I J K ) i forhold til det første hjørnepunkt.

 

Råemnedefinition G99

Råklodsen bliver defineret på samme måde med diagonalt liggende hjørnepunkter. Det første hjørnepunkt i absolut koordinaster ( X Y Z ) i forhold til emne nulpunktet, det andet hjørnepunkt ( I J K ) inkrementelt i forhold til det første hjørnepunkt.

Det første hjørnepunkt (R1) beskrives med ( X Y Z ) ud fra emnets nulpunkt i absolut koordinater, det andet hjørnepunkt (R2) ligger diagonalt overfor og beskrives med ( I J K ) i inkrementelle koordinater set fra det første hjørnrpunkt