Skive College logo Værktøjslære
formværktøj og snit & stans
VM-kompendium

Teknologifag

Opgave
Værktøjslager
Programnummer
Referencepunkt
Grafik
Værktøjeopkald
Ilgang
Lineær bevægelse
Bue bevægelse
Radius kompensering
Afslutning
Program

Værktøjslære

Ilgang

 

Alle aksebevægelser udføres i ilgang.

En tidligere programmeret tilspænding ignoreres af styringen, men træder i kraft igen, når en anden af gruppe koderne (f.eks. G01, G02 eller G03) igen bliver programmeret

 

Programmering
G0 X_ Y_ Z_

X, Y, Z angiver det punkt, hvor værktøjet positioneres.

Spindelrotation bør være aktiv i ilgangsbevægelser.

akserne kører med samme hastighed i ilgang, og derfor bevæger værktøjet sig ikke altid i en ret linie. Det kan derfor være svært at forudse om værktøjet vil kollidere med opspændingen.
Programmeres x y z akserne i samme linie har denne maskine i ilgang en rummelig positionerings logik, der hvis Z aksen kører i negativ retning, først udfører X Y bevægelsen og dernæst Z bevægelsen, hvis Z aksen kører i positiv retning, udføres Z bevægelsen først og dernæst X Y bevægelsen.

Ilgang - Hurtig bevægelse, som regel til et punkt der ligger nær første spåns begyndelse, dog uden at være i indgreb ( tage spån ).